อุปกรณ์เสริม

คานผลักประตูฉุกเฉิน

(Panic Exit Device)

มือจับเขาควายคานผลักฉุกเฉิน

(Lever Handle External Trim)

โช็คช่วยปิดประตู

(Door Closer)

มือจับเขาควายมอร์ทิสล็อค

(Stainless Steel Mortise Lock)

Pull Handle

Pull Handle

Flush Handle

Engineering Key

ลูกบิดประตู (Door Knob)

Dead Bolt Lock

Floor Spring