ผลิตภัณฑ์ของเรา

ประตูเหล็ก FEDERALS ประตูเหล็กทนไฟ ประตูเหล็กทั่วไป ประตูสแตนเลสป้องกันอัคคีภัย มีลักษณะพิเศิษเฉพาะไม่มีการ เชื่อมตลอดแนวสันบาน

อุปกรณ์ประตูเหล็ก Federals ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน UL และ CE

บริการของเรา

ออกแบบประตู

บริการออกแบบประตูตามความต้องการใช้งานของโครงการ

รับติดตั้ง

บริการรับติดตั้งประตู
ทั่วประเทศ

บริการหลังการขาย

บริการหลังการขาย ติดตามดูการใช้งานของประตู

ตัวอย่างผลงานของเรา